Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Cát Đan Vuông – CV18.5

150,000 VNĐ

Chậu trồng cây bằng nhựa có hệ thống tự dưỡng
Mã: CV18.5
Nhà cung cấp: Minh Thy Furniture
Kích Thước:  18.5×11.5×22 cm

.
.
.