Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Cát Đan Vuông – CV27.5

301,000 VNĐ

Chậu trồng cây bằng nhựa có hệ thống tự dưỡng
Mã: CV27.5
Nhà cung cấp: Minh Thy Furniture
Kích Thước:  27.5x19x34 cm

.
.
.