Chậu Trồng Cây Tự Dưỡng Cát Đan Vuông – CV27.5

301,000.00 

Chậu trồng cây bằng nhựa có hệ thống tự dưỡng
Mã: CV27.5
Nhà cung cấp: Minh Thy Furniture
Kích Thước:  27.5x19x34 cm